Daugavpils Profesionālajā vidusskolā atklāta pirmā multivides svešvalodu apmācību laboratorija Latvijā.

2014.gada 7. novembrī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā tika atklāta pirmā “Tecnilab” multivides svešvalodu apmācību laboratorija Latvijā. “Tecnilab” svešvalodu apmācību laboratorijas ir inovatīva pieeja svešvalodu apguvē, kas sniedz nozīmīgas priekšrocības gan pasniedzējiem, gan skolēniem, ļaujot apgūt svešvalodas pavisam jaunā līmenī. Šo laboratoriju iespējas svešvalodas apguvei ļauj ne vien nodrošināt kvalitatīvu, daudzpusīgu un garantētu svešvalodu apmācību, tās tehniskās iespējas ļauj kvalitatīvi nodrošināt arī tulkošanas priekšrocības dažādos, starptautiska mēroga semināros. Apmācību laboratorijas skolēniem un studentiem garantē ātrāku un efektīvāku svešvalodu apguvi, kas tiek nodrošināta, jo skolēni tiek mudināti praktizēties runājot, trenējot izrunu un ātri, un efektīvi palīdz veidot plašu vārdu krājumu. Turklāt programmas ietvaros regulāri tiek veikti uzdevumi, testi un kontroldarbi, kas garantē pareizu valodu apguvi.  Savukārt, valodas pasniedzējiem laboratorijas garantē atvieglotu mācību procesu klasē, vieglāku zināšanu pārbaudi, novēršot subjektīvu vērtējumu, jo vērtēšana tiek veikta automātiski programmas ietvaros. Laboratorijas nodrošina iespējas arī vienlaicīgi pielāgot dažādas grupas atbilstoši zināšanu līmenim gadījumos, ja klasē vienlaicīgi mācās skolēni ar dažāda līmeņa apgūstamās valodas zināšanām. Tāpat, apgūstot valodas “Tecnilab” mācību laboratorijās, skolēniem nepastāv iespēja norakstīt atbildes no klases biedriem vai viltot pārbaužu rezultātus, tādējādi nodrošinot garantētu valodu apguvi.

Lauris Voselis SIA “Tomega” projektu vadītājs, oficiālais “Tecnilab” izplatītājs Latvijā: ““Tecnilab” piedāvātās tehnoloģijas viennozīmīgi piesaistīs studentus mācību vietām, jo mūsdienu students ir tendēts uz jaunām tehnoloģijām.  “Tecnilab” laboratorijas ļauj celt kopējo svešvalodu zināšanu līmeni skolās, kas savukārt veicinās studentu iespējas darba tirgū. Šo laboratoriju priekšrocība pasniedzējiem ir arī iespēja strādāt ar dažādiem, viņu rīcībā esošiem resursiem – video, audio, foto, CD/DVD un internets, tādējādi nodrošinot interesantu un interaktīvu mācību procesu. Turklāt, šajās laboratorijās iespējams apgūt visas pasaules valodas.”

Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne: “Pirmkārt, četru valodas pamatprasmju  attīstīšana, proti,  lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās  prasme. Tās  efektīvi var apvienot ar datoru, līdz ar to rodas daudz vairāk priekšrocību, salīdzinot ar mācību grāmatu: drukātajam tekstam var pievienot grafisko  attēlu,  audio un video materiālus. Turklāt datoru tehnoloģijas būtiski paaugstina mācību vielas apguves efektivitāti un ātrumu,  un padara šo procesu interesantāku, tādējādi paaugstinot skolēnu motivācijas līmeni. Šī modernā un jaudīgā  klase ir spēcīgs instruments, kas spēs paātrināt, vienkāršot un uzlabot mācības svešvalodu apgūšanas procesā, kā arī  attīstīt studentu valodu prasmes un veicināt valodas aktīvu pielietošanu.”

“Tecnilab” mācību laboratorijas kopš 1970.gada tiek izstrādātas un pilnveidotas Itālijā. “Tecnilab” jau 40 gadus projektē un ražo augstākā līmeņa multiuzdevumu un valodu laboratorijas pasaulē, kuru mērķis ir vienkāršot pasniedzēju darbu un efektīvāk veikt apmācību procesu, valodu apguvējiem nodrošinot ātrāku, precīzāku un kvalitatīvāku valodu apguvi. “Tecnilab” tiek ražotas saskaņā ar piešķirtajiem ISO 9001 ražošanas standartiem.