Skip to main content

Let’s Talk! English

* Iekārtas vizuālais izskats var atšķirties no attēlā redzamā ...

Sagatavota mācību programma un uzdevumi

  • Šie uzdevumi paredzēti 5 CEFR prasmu līmeņiem (A1, A2, B1, B2, C1)
  • Katrs līmenis paredz 80 – 100 mācību stundas studentiem
  • Uzdevumi un aktivitātes katrā līmenī ir sagatavotas mācībām
  • Katra nodaļa ir sagatavota noteiktā tematikā ar skaidri definētiem mācību mērķiem. Skolotājiem paredzētas programmas vadlīnijas

2000 interaktīvi uzdevumi

  • – Pieejams liels aktivitāšu klāsts: lasīšana, izruna, rakstīšana, izprašana, gramatika un vārdnīca
  • – Automatizēta vērtēšanas sistēma 80% uzdevumu
  • Balss atpazīšana (AI – mākslīgais intelekts) iebūvēta izrunas uzdevumos, kas paredz efektīvu izrunas apguvi
  • Skolotājiem iespēja pievienot personalizētas aktivitātes un uzdevumus programmai

Cenas pieprasījums

"*" indicates required fields