SIA Tomega dalība izstādē Skola 2017

No 24. Līdz 26. februārim bija iespēja izmēģināt jaunākās mācību tehnoloģijas izstādes “Skola 2017” ietvaros. Trīs dienu laikā skolēni guva visaptverošu informāciju par dažādām mācību iespējām Latvijā un ārzemēs. Kopumā izstādē piedalījās vairāk kā 140 dažādu dalībnieku, tai skaitā SIA Tomega.
Uzņēmuma stendā skolēniem, skolotājiem un pārējiem interesentiem bija iespēja apskatīt un arī pašiem izmēģināt krāsaino drukas iekārtu TOSHIBA e-STUDIO 2505AC, interaktīvo displeju Commbox, daudzfunkcionālo tāfeli ar iebūvētu displeju, praktisko darbu sensorus Labdisc no Globisens, VEX robotiku, XYZprinting 3D printerus Da Vinci 2.0A un Nobel 1.0A, 3D rokas skeneri un 3D pildspalvu – tehnoloģijas, kas mācību apguves procesu padara interesantāku.
Mērķis bija iepazīstināt ar tehnoloģiju jaunumiem un to pielietošanu mācību procesā, ko arī veiksmīgi realizējām.
Tieši skolotājs visbiežāk ir tas, kas motivē skolēnu apgūt jaunas lietas un stimulē patiku pret mācībām. Skolēniem ir būtiski sajust, ka viņi skolotājam rūp un ir jāmāk saprast, kurā brīdī skolēns ir par kaut ko ir aizdedzies. Tāpēc būtiski ir tas, ka arī skolotājs apgūst jaunas tehnoloģijas un prasmes.
Tehnoloģiju izmantošana dažādu mācību priekšmetu apguvēb uztur skolēnu interesi, iesaista viņus mācību procesā un dod viņiem vairāk varas pār savu mācīšanos, attiecīgi arī kāpina viņu motivāciju darboties patstāvīgi.
Izstādi vērtējam pozitīvi, jo interesi par tehnoloģijām izrādīja gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji un skolu vadība.