XYZprinting 3D rokas skeneris

3D skeneris ir ierīce, kas analizē 3 dimensiju objektus, ar nolūku iegūt datus par to formu, lai pēc tam pārveidotu digitālā formā, iegūstot objekta 3D digitālu modeli. Pēc tam iespējama ieskanētā modeļa rediģēšana dažādās 3D modelēšanas programmās.

Datus par objektu 3D skeneris fiksē ar zemas jaudas lāzera stara un kameras palīdzību, precīzi izmērot objekta virsmu, bez jebkāda fiziska kontakta ar to. 3D skenēšana ļauj samazināt izmaksas un iegūt ātrāku rezultātu. Visbiežāk uzdevumi ir pārvērst 3D modeļos sarežģītus objektus, kurus pēc tam izmanto rūpniecībā, medicīnā, dizainā un citās nozarēs.

Nozīmīgi 3D skeneru parametri ir precizitāte un attālums, no kāda skeneris var veikt skenēšanu – jo tuvāk skenējamais objekts atrodas, jo labāku attēla precizitāti ir iespējams iegūt.

 

Lai gan 3D skenēšanas tehnoloģija ir sasniegusi pietiekami augstu attīstības līmeni, vēl joprojām eksistē problēmas – grūtības skenēt caurspīdīgus, mirdzošus objektus, tādus objektus, kam ir neviendabīga struktūra (spalvas, mati, atsevišķi audumu veidi, utml.), izteikti asi stūri vai kustīgas detaļas. Svarīgs ir arī apgaismojums – labi apgaismota objekta 3D attēls būs kvalitatīvs un precīzs.

Ieskanēto objektu apskatei un apstrādei nepieciešama speciāla programmatūra, kas ļauj rotēt objektu, lai apskatītu to no dažādiem lenķiem. Datoriem, kuros paredzēts uzglabāt vairāk šādu 3D modeļu, ir jābūt jaudīgiem, ātriem, ar lielu cietā diska ietilpību.

Ar katru dienu 3D skeneru izmantošanas intensitāte pieaug. Tie ir kļuvuši gan lētāki, gan arī parocīgāki, piemēram, neliela izmēra 3D rokas skeneri. Šādus skenerus var izmantot ikviens, kas vēlās trīs dimensijās digitalizēt kādu objektu.

 

Skriware Skribots 3D robotika

Vairāk informācijas par 3D skeneri: info@tomega.lv | 67048606

Materiāla sagatavošanā izmantotie avoti:

http://www.3dsystems.com/shop/sense

https://digigrupa.wordpress.com/tag/3d-skenesana/

http://www.hadlat.lv/3d-skenesana-un-modelesana/